Veiligheidskeuringen

In het arbobesluit staat vermeldt dat iedere werkgever verplicht is om zijn mobiel intern transportmiddel een maal per jaar te laten keuren.

Lempens Heftrucks is gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen aan mobiele interne transportmiddelen tot 10 ton. Daar wij lid zijn van de VeBit keurt onze gecertificeerde keurmeester volgens de normen en eisen van de VeBit. Onze veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Hierdoor is de stilstand van uw heftruck tot een minimum beperkt. Na iedere keuring ontvangt uw machine bij goedkeuring een keuringssticker met keuringsdatum en een keuringsrapport dat u zorgvuldig dient te bewaren. Hiermee voldoet u aan de eisen van de arbowet en aan de eisen van diverse andere branches.

Noodzaak veiligheidskeuringen en preventief onderhoud
In de Arbo-wetgeving is vastgelegd dat hef– en magazijntrucks jaarlijks gekeurd moeten worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een veiligheidskeuring en een onderhoudsbeurt, waarbij deze twee wel gecombineerd kunnen worden. Het is echter niet voldoende om alleen de jaarlijkse keuring uit te voeren. Afhankelijk van de inzetduur, belasting en werkomstandigheden moeten hef- en magazijntrucks ook preventief onderhouden worden. Dit draagt bij aan de veiligheid van de truck en verkleint de kans op storingen.

Preventief onderhoud en reparaties
Een heftruck is een hoogwaardig technisch product, dat zwaar wordt belast in wisselende omstandigheden. Iedere truck moet jaarlijks verplicht gekeurd worden op veiligheid en staat van onderhoud. Daarnaast moet de heftruckchauffeur voor aanvang van zijn werkzaamheden de heftruck controleren aan de hand van een checklist.

Naast veiligheidskeuringen is het van belang dat er ook periodiek door een deskundige preventief onderhoud aan de truck wordt gepleegd. De monteur moet niet alleen beschikken over technische kennis van de heftruck, hij moet ook weten hoe intensief de heftruck ingezet wordt en onder welke omstandigheden. Het uitgevoerde onderhoud moet genoteerd worden, bij voorkeur op of nabij de heftruck.

Onderhoudscyclus
De onderhoudscyclus is afhankelijk van:

·         Inzetduur

·         Belasting

·         Werkomstandigheden


Enkele voorbeelden ter illustratie:

·         Een heftrucks die steeds volledig belast wordt en in vochtige, stoffige omgeving op een onstabiele ondergrond staat heeft bij iedere 300 uur een preventief onderhoudsbeurt nodig.

·         Een heftruck die steeds 60% belast wordt en op harde, stabiele ondergrond staat heeft bij iedere 600 uur een preventieve onderhoudsbeurt nodig.

·         Een heftruck die maar enkele uren per dag draait, zal slechts eenmaal per half jaar preventief onderhoud nodig hebben.

·         Het is van belang dat de onderhoudsbeurten worden uitgevoerd op basis van de voorschriften in het handboek van de truck. Staat daarin dat er per 600 draaiuur een onderhoudsbeurt nodig is, dan vraagt u om problemen als u de onderhoudsbeurt uitstelt tot 1000 draaiuren.


Belang van preventief onderhoud op veiligheid
Hoewel storingen niet helemaal voorkomen kunnen worden, zorgt preventief onderhoud wel voor een sterk verminderde kans op storingen. Verder draagt preventief onderhoud  bij aan de veiligheid van de heftruck, wat zowel in het belang van u als uw medewerkers is. Tot slot draagt deskundig preventief onderhoud bij aan een langere levensduur van de truck, waardoor de kosten van het preventief onderhoud weer worden terugverdiend.

 

 
 
Lempens Heftrucks © 2019